Regulamin

Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony https://www.szafababcistasi.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

Definicje

SERWIS – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywany w domenie szafababcistasi.pl,

ADMINISTRATOR – Administratorem serwisu jest jego właściciel:
REWERS MAŁGORZATA KRUSZEWSKA
ul. Gwarkowa 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 529-163-60-81.

TOWAR  – Rzecz lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedających, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające subiektywne wymagania postawione przez Właściciela.

UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca na stronie www.szafababcistasi.pl

TRANSAKCJA  – Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu szafababcistasi.pl

SPRZEDAJĄCY – podmiot (Administrator) oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze strony nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. szafababcistasi.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

Błędy typograficzne (literówki)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, szafababcistasi.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zawrócona Użytkownikowi. szafababcistasi.pl dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie ilustracje i zdjęcia były jak najwierniejsze oryginałowi jednakże istnieje możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Zmiany regulaminu

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników strony od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. szafababcistasi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

Linki zewnętrzne

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, szafababcistasi.pl może wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z szafababcistasi.pl, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i szafababcistasi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie szafababcistasi.pl działając w celu ochrony i ulepszania własnej strony internetowej oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno strony szafababcistasi.pl oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

Waluta

Wszelkie płatności dokonywane są w Polskich Złotych (PLN).

Płatności

Oferujemy następujące formy płatności:
– kartami płatniczymi
– przelew na konto bankowe
– przelew online
– blik
– PayPal
– pobranie

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wysyłka

Oferujemy wysyłkę na terenie Polski. Po wysłaniu paczki otrzymasz numer przesyłki, aby móc sprawdzić co się z nią dzieje. Wysyłka realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej. Koszt wysyłki paczki przedpłaconej wynosi 9,70 zł (z VAT) w przypadku wyboru dostawy przez paczkomat InPost oraz 11,70 (z VAT) w przypadku pozostałych przewoźników; Koszt wysyłki paczki płatnej za pobraniem wynosi 18,70 zł (z VAT).

Artykuły zniszczone

W przypadku gdy zamówiony towar dociera do Państwa uszkodzony należy przedsięwziąć następujące kroki:
Zamawiający powinien odmówić odebrania widocznie zniszczonej przesyłki. Jeśli przesyłka została odebrana, a towar wewnątrz jest uszkodzony Zamawiający winien zgłosić ten fakt pisemnie do szafababcistasi.pl w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Zamawiający musi zachować uszkodzoną przesyłkę w całości (opakowanie, paragon lub/i fakturę oraz zawartość przesyłki). szafababcistasi.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszkodzenia wynikające z metod pracy firmy kurierskiej, jednakże dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy wynikające z w/w sytuacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych dokonanych po dostarczeniu przesyłki do adresata.

Przepływ informacji

szafababcistasi.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie emaila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność szafababcistasi.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od szafababcistasi.pl.
Niedozwolone jest wykorzystywanie strony www.szafababcistasi.pl do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Rewers Małgorzata Kruszewska oraz sklep internetowy szafababcistasi.pl stanowią własność firmy Rewers Małgorzata Kruszewska, która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną, niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Wyłączenie odpowiedzialności za działalność osób trzecich

szafababcistasi.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając naszą stronę do publicznego użytku szafababcistasi.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie szafababcistasi.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla szafababcistasi.pl.

Zwolnienie z odszkodowań

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od szafababcistasi.pl i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. szafababcistasi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary wysłane są jedną przesyłką. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

Opis towarów

Towary, które mają być objęte usługami szafababcistasi.pl, są dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum jednym zdjęciem przedstawiającym Towar oraz zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży.
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

Towary zakazane

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Serwisie Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej). Zabrania się także wystawiania Towarów, których obecność w Serwisie może być uznana za naruszającą dobre obyczaje.

Postanowienia końcowe

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.szafababcistasi.pl
REWERS MAŁGORZATA KRUSZEWSKA
ul. Gwarkowa 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 529-163-60-81

tel. +48 662 452 885
email: [email protected]